foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Mateřská škola Národní
se zaměřením
na ranou péči

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 341
IČO: 63832925

Ředitelka školy

Bc. Šárka Matoušková

Statutární zástupkyně

Zuzana Holická
narodni@msnarodni.cz

1. třída

Tel.: 224 241 218

2. třída

Tel.: 224 241 216

3. třída

Tel.: 224 241 217

4. třída

Tel.: 601 562 654


Hospodářka školy

Renáta Dontová

Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí

omluvynarodni@msnarodni.cz


Řásnovka 779/5
Praha 1
Tel.: 222 316 272

Zástupkyně

Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz


Řásnovka 784/2
Praha 1
Tel.: 222 315 294

Zástupkyně

Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.czDěkujeme za celoroční spolupráci s Nadací Pražské děti


Oprávnění využívat značku Mezigeneračně - zdePrague BoatsJosef Lada

Den otevřených dveří

Pozvánka pro naše budoucí žáčky a jejich rodiče. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu zde.

Den otevřených dveří 2020

Zápis na školní rok 2020/2021

1) Dne 27. 4. 2020 vydání dokumentace 9 – 11 hod. + 13 – 16 hod v ředitelně školy

Rodiče si vyzvednou : · Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání · Evidenční list k potvrzení očkování

2) Zápis = dne 5. – 6. 5. 2020 od 13 – 17 hod. v budově MŠ Národní

Zápis do Mateřské školy Národní se zaměřením na ranou péči se bude konat pro budovu MŠ Národní i pro budovu MŠ Řásnovka 2 = v budově MŠ Národní !!!

U zápisu zákonný zástupce předloží :

 • Doklad totožnosti – OP
 • Originál Rodného listu dítěte
 • Cizinci mimo EU oprávnění k pobytu na území ČR delší než 90 dní
 • Vyplněnou dokumentaci – Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání a další povinnou dokumentaci, kterou rodiče obdrží dne 27. 4. 2020
 • V případě, že bude zákonného zástupce zastupovat pověřená osoba, tato osoba musí předložit ověřenou plnou moc.

  Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popř. mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ) = očkování bude potvrzeno na Evidenčním listě

  Tato podmínka se nevztahuje na děti, které ve školním roce 2020/2021 budou plnit povinnou předškolní docházku.

  Kritéria přijetí Termíny

  Prohlášení o přístupnosti

  Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (www.msnarodni.cz).

  Stav souladu

  Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

  Další formáty

  Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.11.2019. Prohlášení bylo revidováno dne 23.11.2019.

  Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

  Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

  Kontakt na správce obsahu a technického provozovatele:

  Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči

  Národní 416/37 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 341 narodni@msnarodni.cz

  Postupy pro prosazování práva

  V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

  Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 pristupnost@mvcr.cz